स्यान्टू श्रेष्ठ

विदेशिने निर्णयमा पुगे टेबल टेनिस स्टार स्यान्टू

विदेशिने निर्णयमा पुगे टेबल टेनिस स्टार स्यान्टू

‘न नयाँ टेक्नोलोजी छ, न राम्रो तयारी हुन्छ, न पैसा छ । यहाँ बसेर...