८ अर्ब

नोभेम्बर १५ मा पृथ्वीमा मानवको जनसंख्या ८ अर्ब पुग्नेछ

नोभेम्बर १५ मा पृथ्वीमा मानवको जनसंख्या ८ अर्ब पुग्नेछ

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागले सार्वजनिक गरेको वर्ल्ड पपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स २०२२ रिपोर्ट...