+
+
डा. सुदीप खड्का

डा. सुदीप खड्का

भाइरोलोजिस्ट डा. खड्का अमेरिकाको मेयो क्लिनिकमा अनुसन्धान वैज्ञानिकको रूपमा कार्यरत छन्  ।