दशक समीक्षा

७६० सरकार जन्मिएको दशक

७६० सरकार जन्मिएको दशक

संविधान र जनताको चाहना स्थिरता भए पनि सात प्रदेशमा गरी पाँच वर्षमा १६ मुख्यमन्त्री...