वर्षान्त : २०८०

अर्थतन्त्रको गति : उन्नति न अवनति

अर्थतन्त्रको गति : उन्नति न अवनति

अर्थतन्त्र सुधार हुन त लगानी बढ्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, आन्तरिक माग, उत्पादन र निर्यातमा...