अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग

अख्तियार : भएको जिम्मेवारीमा संकुचन, अनधिकृत क्षेत्रमा विस्तार हुन खोज्दै

अख्तियार : भएको जिम्मेवारीमा संकुचन, अनधिकृत क्षेत्रमा विस्तार हुन खोज्दै

संविधानले तोकेको जिम्मेवारीमा समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार संकुचित हुदै गइरहेको छ । तर, यसका पदाधिकारीहरु...