अपहरण

‘स्टकहोम सिन्ड्रोम’ :  जब आफ्नै अपहरणकारीसँग प्रेम बस्यो

‘स्टकहोम सिन्ड्रोम’ : जब आफ्नै अपहरणकारीसँग प्रेम बस्यो

काठमाडौं । कल्पना गर्नुहोस् त कुनै अन्जान मानिसले तपाईंको अपहरण गर्यो भने उसलाई के...