अपहरण

मधेशमा अभिजात वर्गकै अपहरणमा आरक्षण

मधेशमा अभिजात वर्गकै अपहरणमा आरक्षण

मधेशी कोटा भनेको मधेशमा पछाडि परेका नागरिकका लागि हो। कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ...