आकाशे पानी

पानीको दुःख टर्छ, पैसा बच्छ

पानीको दुःख टर्छ, पैसा बच्छ

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार अहिले १४ स्थानमा पानी संकलन र पुनर्भरणको काम...