आत्महत्या

‘आत्महत्या गर्नेलाई हिरो बनाउनु अविवेकी कुरा हो’

‘आत्महत्या गर्नेलाई हिरो बनाउनु अविवेकी कुरा हो’

हरेक स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभई पत्रकार र अरू सबैले जीवनको अन्त्य समाधान होइन, समस्यालाई अरू...