आधारभूत स्वास्थ्य सेवा

गोरखा अस्पतालले नगरबासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क दिने

गोरखा अस्पतालले नगरबासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क दिने

४ जेठ, गोरखा । गोरखा नगरबासीका लागि गोरखा अस्पतालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुने...