आध्यात्मिकता

आध्यात्मिकता, सद्गुरुहरू र सरहरू

आध्यात्मिकता, सद्गुरुहरू र सरहरू

‘मन, वचन र कर्मले एउटै सोच्नु, हुनु’ व्यावहारिक रूपमा मैले बुझेको आध्यात्मिकता यही हो।...