आपूर्ति मन्त्रालय

आपूर्ति मन्त्रालयमा ८ महिनादेखि देउवाको खेलाँची

आपूर्ति मन्त्रालयमा ८ महिनादेखि देउवाको खेलाँची

सरकारको महत्वूर्ण मानिने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लामो समय काम चलाउनका लागि मात्रै राखिनु...