आयोजना ठेक्का

सिमेन्ट, डण्डी र जस्ता पाता आयातमा आयोजनाले पाउने भन्सार छुट खारेज

सिमेन्ट, डण्डी र जस्ता पाता आयातमा आयोजनाले पाउने भन्सार छुट खारेज

१५ जेठ,काठमाडौं। सरकारले नेपालमा आयोजना ठेक्का पाएर पनि विदेशबाट सिमेन्ट, डण्डी र जस्ता पाता...