आर्यन तामाङ

‘आप्पा’को सपना पूरा गर्न संगीतमा होमिएका आर्यन तामाङ

‘आप्पा’को सपना पूरा गर्न संगीतमा होमिएका आर्यन तामाङ

कक्षा १ मा पढ्दा नै आफ्नो आप्पाले संगीत सिकाउन पढाएपछि आर्यन तामाङ दुःखी भए...