उमेश मैनाली

‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण नै गलत थियो’

‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण नै गलत थियो’

लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा ६ वर्षे अवधि पूरा गरेपछि केही महिनाअघि अवकाश पाएका उमेश...