एसएसपी बढुवा

प्रहरी बढुवामा ७.५ को मनलाग्दी प्रयोग : कार्यसम्पादन होइन, पहुँचमा चलखेल

प्रहरी बढुवामा ७.५ को मनलाग्दी प्रयोग : कार्यसम्पादन होइन, पहुँचमा चलखेल

सरुवा बढुवाको पछिल्लो सूची हेर्दा नेपाल प्रहरीमा योग्य, इमान्दार र अब्बल अधिकृतले राम्रो स्थान...