ओशो सन्यासी

सीके राउत बने ओशो सन्यासी !

सीके राउत बने ओशो सन्यासी !

काठमाडौं । ‘आनन्द मैत्रयको रुपमा नयाँ जन्म भएकोमा धेरै बधाई । साथै ओशो परिवारमा...