कच्चा तेल

कच्चा तेलको मूल्य पाँच महिना यताकै न्यून बिन्दुमा

कच्चा तेलको मूल्य पाँच महिना यताकै न्यून बिन्दुमा

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पाँच महिनायताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ ।