कर्जा

उद्योग र व्यापारमा जाने कर्जामा अब छुट्टा-छुट्टै ब्याजदर

उद्योग र व्यापारमा जाने कर्जामा अब छुट्टा-छुट्टै ब्याजदर

६ साउन, काठमाडौं । अब उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा छुट्टा-छुट्टै ब्याजदर कायम...