कर्मचारी संगठन

निजामती विधेयकमा कर्मचारी संगठनको २६ बुँदे ‘बटमलाइन’

निजामती विधेयकमा कर्मचारी संगठनको २६ बुँदे ‘बटमलाइन’

९ असोज, काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेटेर मात्रै संघीय...