कामदार

५ हजार नेपाली कामदार लैजान जापान तयार

५ हजार नेपाली कामदार लैजान जापान तयार

१९ साउन, काठमाडौं । जापानले सरकारीस्तरबाटै ५ हजारभन्दा बढी सीपयुक्त नेपाली कामदार लिन तयार...