कृत्रिम दाँत

कृत्रिम दाँत राख्न कति लाग्छ खर्च ?

कृत्रिम दाँत राख्न कति लाग्छ खर्च ?

दाँत खिइने, किराले खाने, टुक्रिने, मक्किने जस्ता समस्या हुन्छ । यही कारण कतिपयको दाँत...