कोहलपुर नगरपालिका

नक्सापास नगरी संरचना नबनाउन कोहलपुर नगरपालिकाको निर्देशन

नक्सापास नगरी संरचना नबनाउन कोहलपुर नगरपालिकाको निर्देशन

२३ भदौ, काठमाडौं । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले नक्सापास नगरी कुनै पनि संरचना नबनाउन निर्देशन...