खर्च

मन्त्री थप्दा प्रदेशमा कति हुन्छ खर्च ?

मन्त्री थप्दा प्रदेशमा कति हुन्छ खर्च ?

प्रदेश सरकारको कुरा गरिरहँदा विराटनगरको एउटा रमाइलो घटनाको याद आइरहन्छ । तीन वर्षअघि विराटनगरमा...