खर्बुजा

खर्बुजाको बोक्राबाट बनाउन सकिन्छ स्वादिष्ट अचार

खर्बुजाको बोक्राबाट बनाउन सकिन्छ स्वादिष्ट अचार

गर्मीमा शरीरलाई हाइड्रेट राख्न खर्बुजालाई सबैभन्दा उपयुक्त फल मानिन्छ । यसले शरीरमा पानीको कमी...