खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी

भक्तपुरमा खाद्य व्यवस्थाको नयाँ बिक्री केन्द्र खुल्यो

भक्तपुरमा खाद्य व्यवस्थाको नयाँ बिक्री केन्द्र खुल्यो

३ फागुन, काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पानीले भक्तपुरमा नयाँ बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको...