गणपतिलाल श्रेष्ठ

सम्पदाका सारथि, जसले गर्दा लुटेर खान गाह्रो छ !

सम्पदाका सारथि, जसले गर्दा लुटेर खान गाह्रो छ !

१७ वैशाख, काठमाडौं । रानीपोखरी पराम्परागत शैलीमा बनाउन छाडेर जगमा कंक्रिट किन हालेको ?...