गण्डकी प्रदेश्

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे राजीनामाको तयारीमा

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे राजीनामाको तयारीमा

संसदबाट विश्वासको मत लिँदा बहुमत आउने नदेखेपछि आज ३ बजे उपलब्ध सांसदहरुसँग छलफल गरेर...