गाउँपालिका

पालिकाको विकास प्रक्रियामा नअटाएका लक्षित समूह

पालिकाको विकास प्रक्रियामा नअटाएका लक्षित समूह

पुरुष नेतृत्वले विकासलाई माटो र बाटोमा सीमित गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा महिला तथा सीमान्तकृत...