गाउँपालिका महासंघ

राजस्व बाँडफाँटको रकम रोकिएको गाउँपालिका महासंघको आरोप, अर्थ मन्त्रालय भन्छ–रोकिएको छैन

राजस्व बाँडफाँटको रकम रोकिएको गाउँपालिका महासंघको आरोप, अर्थ मन्त्रालय भन्छ–रोकिएको छैन

८ असोज, काठमाडौं । कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व बाँडफाँट अनुसारको...