घरजग्गा कर

‘धितोपत्र र घरजग्गामा करको व्यवस्था लगानीकर्ताकै हितमा छ’

‘धितोपत्र र घरजग्गामा करको व्यवस्था लगानीकर्ताकै हितमा छ’

सेयर बजारमा व्यक्ति तथा प्रोप्राइटरसीप फर्मको व्यावसायिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास सुरु भएको...