घर निर्माण

‘सिद्धान्त र गणितमा आधारित भएकाले वास्तु पनि विज्ञान नै हो’

‘सिद्धान्त र गणितमा आधारित भएकाले वास्तु पनि विज्ञान नै हो’

काठमाडौं । घर-भवन निर्माण गर्नुअघि वास्तु हेराउने प्रचलन छ । वास्तुद्वारा त्यसको संरचना, दिशा...