जुत्ता

 हेनिकेन कम्पनी : जसले जुत्तामा रक्सी हालेर बेच्छ

 हेनिकेन कम्पनी : जसले जुत्तामा रक्सी हालेर बेच्छ

यदि तपाईं पनि मदिराप्रेमी हुनुहुन्छ भने चर्चित बियर कम्पनी हेनिकेनको नाम त अवश्य सुन्नुभएको...