टेकु अस्पताल

यस्तो बन्दैछ टेकुमा ३०० बेडको सरुवा रोग अस्पताल

यस्तो बन्दैछ टेकुमा ३०० बेडको सरुवा रोग अस्पताल

डिजाइन अनुसार तीन सय शय्याको टेकु अस्पतालको नयाँ भवन ६ तलाको हुनेछ । सबैभन्दा...