डोपामाइन हार्मोन

यसरी बढाउन सकिन्छ खुसी बनाउने डोपामाइन हार्मोन

यसरी बढाउन सकिन्छ खुसी बनाउने डोपामाइन हार्मोन

मानिसको मस्तिष्कलाई सकारात्मक कुरा सोच्न र खुसी हुन प्रेरित गर्ने डोपामाइन हार्मोन हो ।...