ढल प्रणाली

सहरमा पानीलाई छैन बाटो

सहरमा पानीलाई छैन बाटो

ढलान र कंक्रिट पानी सोस्ने जमिन ढाकिएको छ । घरको शौचालयदेखि सडकमा पर्ने पानी...