तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

तुलसीपुर बजार : बस्ती फैलँदो छ, यकिन तथ्याङ्क छैन

तुलसीपुर बजार : बस्ती फैलँदो छ, यकिन तथ्याङ्क छैन

अवसर र सुविधाको खोजीले फैलिंदो अवस्थामा रहेको दाङको तुलसीपुर नगर अव्यवस्थित शहरीकरणको जोखिममा छ...