देश समाज

ऊसँग केही घाउहरू मात्र छन्  

ऊसँग केही घाउहरू मात्र छन्  

ती सपनाहरूमा जहाँ स्पर्शको कलकलाउँदो चाहना थियो जहाँ हराएका बिहानीहरू भेटिने कामना थियो अत्यासलाग्दा...