धर्म

के नैतिक धर्मको पुनर्व्याख्या जरुरी छ ?

के नैतिक धर्मको पुनर्व्याख्या जरुरी छ ?

नागरिकलाई दिने अधिकारको खाली चेक थमाएर सरकार बारम्बार चेक बाउन्स गर्न अग्रसर बनेर सदासर्वदा...