नेपालगञ्ज

नेपालगञ्जका विद्यालयमा गर्मी बिदा बढाइयो

नेपालगञ्जका विद्यालयमा गर्मी बिदा बढाइयो

१९ जेठ, नेपालगञ्ज । अत्यधिक गर्मी बढेपछि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गर्मी बिदा बढाएको छ...