नेपाल भारत सम्बन्ध

जलविद्युतमा दक्षिणको जगजगी

जलविद्युतमा दक्षिणको जगजगी

जलविद्युतमा भारत बाहेकका मुलुकको लगानी निरुत्साहित गर्नु ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रत्युत्पादक र राष्ट्रिय सुरक्षाको...