पानी

पानी रोप्न सकिन्छ

पानी रोप्न सकिन्छ

विश्वभरि बढिरहेको पानीको संकट मानवनिर्मित हो र यसलाई मानिसले नै टार्न सक्छन् भन्ने सन्देश...