पुच्छर

यो हो पुच्छर भएको बच्चा, पुच्छर हटाएपछि नयाँ जिवन

यो हो पुच्छर भएको बच्चा, पुच्छर हटाएपछि नयाँ जिवन

६ इन्च लामो पुच्छर सहित जन्मिएको एक चिनिया बच्चाले नयाँ जिवन पाएको छ ।...