पुजार सार्की

शास्त्रमै जातीय विभेद थियो, ‘पुजार सार्की’ले देखेन

शास्त्रमै जातीय विभेद थियो, ‘पुजार सार्की’ले देखेन

राजनीतिक परिवर्तनबाट मात्रै जातीय विभेद हटाउन सकिन्छ भन्ने पुजार सार्की सिनेमाको मूल तर्क ठिक...