पूँजीकृत ब्याज

ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजलाई बैंकले आम्दानी जनाउन नपाउने व्यवस्था गरिंदै

ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजलाई बैंकले आम्दानी जनाउन नपाउने व्यवस्था गरिंदै

६ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई सिधै आम्दानी...