पूँजीगत खर्च

पूँजीगत खर्च : असारमा ७८ अर्ब, साउनमा ९३ करोड

पूँजीगत खर्च : असारमा ७८ अर्ब, साउनमा ९३ करोड

१२ असोज, काठमाडौं । नेपालमा असारे विकास पुनः एक पटक दोहोरिएको छ । अर्थ...