पूर्वप्रधानन्यायाधीश

उम्मेदवारले भन्नुपर्ने हो भनिसके, अब पालो मतदाताको

उम्मेदवारले भन्नुपर्ने हो भनिसके, अब पालो मतदाताको

राजनीतिक दल र कार्यकर्ताहरुले आफूले जे जे भन्नुपर्ने हो, मतदातालाई भनिसक्नुभएको छ । उम्मेदवारले...