पेट

७ कारण, जसले गर्दा पेट खराब हुन्छ

७ कारण, जसले गर्दा पेट खराब हुन्छ

भनिन्छ, पेट खराब त दिमाग खराब । वर्षाको बेला छ । यसबेला पेटको संक्रमण,...