पेनकिलर

दर्द निर्दयी हुन्छ

दर्द निर्दयी हुन्छ

जब शरीरमा कुनै पीडा हुन्छ वा दुखाई अनुभव हुन्छ, त्यसलाई दबाउनका लागि घातक पेनकिलर...