पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल

पोखरा विश्वविद्यालयले सुरु गर्‍यो १०० बेडको शिक्षण अस्पताल

पोखरा विश्वविद्यालयले सुरु गर्‍यो १०० बेडको शिक्षण अस्पताल

७ जेठ, पोखरा । पोखरा विश्वविद्यालयले आफ्नो मातहतमा १०० बेडको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको...